Tasian ; Nurun hakikatdar yolcusu bu rükunlarında şu dört isme götürdüğünü anlar. 1- Acz ,  Kadir ismine 2- Fakr, Rahman ismine 3- Şefkat ,  Rahim ismine                  4- Tefekkür , Hakim ismine isal   ettiğini müşahede eder.Ve bu dört esma yoluyla bütün esma-yı hünsayı ve esma yoluyla Müsemma-yı zülcelali bulur.Tecelliyat-ı Zatiye mazhar olur.   (Evet şu […]

Bir zaman Kur’an-ı Hakîm’in bu tekrar ile şiddetli irşadatı bana bu fikri verdi ki; bu kadar mütemadi ihtarlar ve ikazlar, mü’min insanları sebatsız ve hakikatsız gösteriyorlar. İnsanın şerefine yakışmayacak bir vaziyet veriyorlar. Çünki bir memur, âmirinden aldığı bir tek emri itaatine kâfi iken, aynı emri on defa söylese, o memur cidden gücenecek. Beni ittiham ediyorsun, […]

Şu Altıncı Kısım, ins ü cinn şeytanlarının altı desiselerini inşâallah akîm bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder.) Birinci Desise,birinci mani:Hubb-u cahdır ki;   الْأَخِلَّاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ “O gün Allah’tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar.(zuhruf 67)ayeti işaret ediyor (Ey kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur’anda arkadaşlarım! Bu hubb-u câh cihetinden gelen dessas […]

İHLAS,TEFANİ VE  HAKİKAT     MÜELLİF BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ (R.A)   “Bu dürûs-i Kur’âniyenin dâiresi içinde olanlar, allâme ve müctehîdler de olsalar; vazîfeleri -ulûm-i îmâniye cihetinde-yazılan yalnız şu Sözler’in şerhleri ve îzâhlarıdır veyâ tanzimleridir.”          (Ve inşâallah vazîfeniz şerh ve îzâhla ve tekmil ve tahşiye ile ve neşr ve ta’lim ile, belki Yirmi Beşinci […]

Seo idata